Offert A-Takstol

Tänk på att om Invändiga höjdmåttet (måttet ifrån ovansida hammarband upp till underramens undersida) är högre än 300mm krävs oftast någon form av bärning i takstolens nock.

 

 

Tassalternativ

1.

2.

3.

4.

5.