Bjälklagskassetter

Prefabricerade bjälklag ger ett snabbt och säkert montage.

Snabbt och säkert

Vi tillverkar golvkassetter och bjälklagskassetter till stommar, både som rums- och lägenhetsskiljare. Vi jobbar hårt för att montage av våra produkter kan genomföras både snabbt och säkert. Det ska inte vara svårare än nödvändigt. Vi hjälper dig bland annat med håltagning för att underlätta montering av diverse installationer, och tillhandahåller särskilda prefabricerade betongbjälklag eller hybridbjälklag till våra trästommar. Alla kassetter kan levereras upp till 3,0 meters bredd och med en längd upp till 12 meter. Alltid efter dina behov och önskemål.

Exempel på kassett, tvärsnitt