Grimstorps Byggkomponenter

Goda exempel på träbyggnation efter behov.

Kv. Portalen

Vi fortsätter med leveranser av ett bostadsområde i Eksjö med 36 styck lägenheter.