Grimstorps Byggkomponenter

Goda exempel på träbyggnation efter behov.

Hotell

Vi levererar stommen till ett hotell. Detta ligger vackert beläget i Tiraholm vid sjön Bolmen.