Grimstorps Byggkomponenter

Goda exempel på träbyggnation efter behov.

Leverans av ytterligare en husstomme till Lågenergihus.

Detta hus byggs i Harvestad, Linköping